[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : การประชุมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 107


 วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมอาคาร 1 ฃั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เวลา 09.00 น.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่่ผ่านการอบรมแล้ว เจ้าหน้าที่ โดยมีนางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผอ.เขต เป็นประธานเปิดการอบรม นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์ ผอ.กลุ่มฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการอบรมเนื่องจากเด็กมักจะถูกชักจูงเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้ง่าย เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งอบายมุขและหลังเลิกเรียนต้องกลับไปอยู่บ้านตามลำพัง ขาดทักษะในชีวิตทำให้ต้องสูญเสียอนาคต เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ข้อจำกัดจึงต้องได้รับการอบรมในครั้งนี้ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เชิญชวนทุกๆท่านเข้าวัดทำบุญ สืบทอดประเพณีอันงดงามของไทยในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ 14 / ก.ค. / 2559
      การประชุมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 14 / ก.ค. / 2559
      พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 / ก.ค. / 2558
      ประชุม BBL 7 / ก.ค. / 2558
      โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 7 / ก.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดคันลัด
หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130